Tariflər

0 kq dan - 0,050 kq-dək
Adi məhsul 0.49 $
Maye məhsul 0.49 $
0.051 kq dan - 0,100 kq-dək
Adi məhsul 0.99 $
Maye məhsul 0.99 $
0,101 kq dan - 0.250 kq-dək
Adi məhsul 1.99 $
Maye məhsul 1.99 $
0,251 kq dan - 0.500 kq-dək
Adi məhsul 2.99 $
Maye məhsul 2.99 $
0,501 kq dan - 0.750 kq-dək
Adi məhsul 3.49 $
Maye məhsul 3.49 $
0.751 kq dan -1kq-a qədər
Adi məhsul 3.69 $
Maye məhsul 3.69 $
1 kq və daha artıq (kq * tarif)
Adi məhsul 3.69 $
Maye məhsul 3.69 $
Tariflər