Tariflər

0 kq dan - 0,100 kq-dək
Adi məhsul 1 $
Maye məhsul 1 $
0,101 kq dan - 0.250 kq-dək
Adi məhsul 2 $
Maye məhsul 2 $
0,251 kq dan - 0.500 kq-dək
Adi məhsul 3 $
Maye məhsul 3 $
0,501 kq dan - 0.750 kq-dək
Adi məhsul 3.5 $
Maye məhsul 3.5 $
0.751 kq dan -1kq-a qədər
Adi məhsul 3.9 $
Maye məhsul 3.9 $
1 kq və daha artıq
Adi məhsul 3.9 $
Maye məhsul 3.9 $
Tariflər