Tariflər

0 kq dan - 0,050 kq-dək
Adi məhsul 0.83₼
Maye məhsul 0.83₼
0.051 kq dan - 0,100 kq-dək
Adi məhsul 1.68₼
Maye məhsul 1.68₼
0,101 kq dan - 0.250 kq-dək
Adi məhsul 3.38₼
Maye məhsul 3.38₼
0,251 kq dan - 0.500 kq-dək
Adi məhsul 5.08₼
Maye məhsul 5.08₼
0,501 kq dan - 0.750 kq-dək
Adi məhsul 5.93₼
Maye məhsul 5.93₼
0.751 kq dan -1kq-a qədər
Adi məhsul 6.27₼
Maye məhsul 6.27₼
1 kq və daha artıq (kq * tarif)
Adi məhsul 6.27₼
Maye məhsul 6.27₼
Tariflər