Tariflər

0 kq dan - 0,100 kq-dək
Adi məhsul 0.8 $
Maye məhsul 1.52 $
0,101 kq dan - 0.250 kq-dək
Adi məhsul 1.6 $
Maye məhsul 2.32 $
0,251 kq dan - 0.500 kq-dək
Adi məhsul 2.4 $
Maye məhsul 3.12 $
0,501 kq dan - 0.750 kq-dək
Adi məhsul 3.12 $
Maye məhsul 3.92 $
0.751 kq dan -1kq-a qədər
Adi məhsul 3.6 $
Maye məhsul 4.72 $
1 kq və daha artıq
Adi məhsul 3.5 $
Maye məhsul 4.5 $
Tariflər